Zabieg implantacji stentów do oskrzeli głównych w IPCZD

Dnia 12.04.2021 w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” przeprowadzono zabieg implantacji stentów do oskrzeli głównych u niespełna 2-letniego Franka. Zabieg przeprowadzony został dzięki współpracy lekarzy z Hiszpanii:

·       prof. Juan Anton-PachecoSanchez, Hospital Universitario 12 de Octubre

·       dr Przemysław Maruszewski, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

oraz specjalistów z IPCZD :

·       dr Michał Marciniak – Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

·       dr Tomasz Grochowski – Oddział Otolaryngologii

·       prof. Andrzej Piotrowski – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

·       dr Natalia Tomczuk – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

·       Krystyna Moździerz (pielęgniarka anestezjologiczna) – Blok Operacyjny

·       Katarzyny Solaniuk (pielęgniarka operacyjna) – Blok Operacyjny

·       Dorota Prawda (pielęgniarka operacyjna)- Blok Operacyjny

·       Krzysztof Cieślak (st.technik elektroradiologii)  – Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Hospitalizacja Franka rozpoczęła się  w kwietniu ubiegłego roku, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy chłopiec przeszedł szereg zabiegów kardiologicznych i operacji kardiochirurgicznych.

Od sierpnia 2-latek był leczony w Oddziale Intensywnej Terapii I, gdzie wymagał stałego wspomagania oddechowego i kompleksowego leczenia z uwzględnieniem fizjoterapii.

Dzięki implantacji biodegradowalnych stentów do dolnych dróg oddechowych od kilku dni Franek oddycha samodzielnie i już niedługoopuści OIT I.

Dziękujemy Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka za sfinansowanie zakupu stentów, dzięki którym zabieg był możliwy oraz wszystkim zaangażowanym w opiekę nad Frankiem.​