Ośrodek Chirurgii Ambulatoryjnej

Ośrodek Chirurgii Ambulatoryjnej

Podstawowe informacje

Ośrodek Chirurgii Ambulatoryjnej – OCHA  przyjmuje dzieci do zabiegów chirurgicznych wykonywanych w trybie jednodniowym, tzn., że dziecko zgłasza się w dniu zabiegu do ośrodka i tego samego dnia jest wypisywane do domu.

Przyjęcie do zabiegu jest poprzedzone wizytą kwalifikacyjną w Poradni Chirurgicznej, w czasie której  rodzice/opiekunowie dziecka otrzymują wszystkie niezbędne informacje dotyczące procedury i jej przebiegu.

W korytarzu przed wejściem na Blok Operacyjny OCHA znajduje się poczekalnia oraz Sekretariat a także Gabinet Pielęgniarski.

Ośrodek Chirurgii Ambulatoryjnej Instytucie CZD składa się z sali indukcyjnej, gdzie dziecko jest przygotowywane do znieczulenia,  2 sal operacyjnych, w których wykonywane są zabiegi  w znieczuleniu ogólnym oraz  z sali wybudzeń, w której dzieci przebywają pod opieką personelu medycznego do czasu wypisania do domu (zwykle ok. 2-3 godziny po zabiegu) (link do informatora o OCHA)

Kierownik:

dr n. med. Katarzyna Bałaż

Pielęgniarka:

Elżbieta Dąbrowa

Kontakt:

Lokalizacja: budynek E, niski parter

Sekretariat: Iga Chrabąszczewska, tel: 22 815 75 61,

e-mail: chirurgia.ambulatoryjna@ipczd.pl