Pracownia Manometrii Przewodu Pokarmowego

Pracownia Manometrii Przewodu Pokarmowego

Podstawowe informacje

W Pracowni Manometrii Przewodu Pokarmowego wykonywane są badania czynnościowe przełyku,  żołądka oraz jelita grubego, odbytnicy i odbytu.

Wskazania do badania manometrycznego

Wskazaniami do badania manometrycznego górnego odcinka przewodu pokarmowego są m. in.:

  • diagnostyka zaburzeń motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego
  • zaburzenia połykania, wymioty,
  • podejrzenie achalazji przełyku
  • stany po operacjach na przełyku, zwężenie przełyku, itp.

W trakcie badania ocenia się m. in. napięcie górnego i dolnego zwieracza przełyku, motorykę trzonu przełyku i relaksację dolnego zwieracza w odpowiedzi na bodziec pokarmowy. Badanie wymaga współpracy pacjenta, wymaga wprowadzenia do żołądka i przełyku sondy.

Wskazaniami do badania manometrycznego dolnego odcinka przewodu pokarmowego są m. in. :

  • diagnostyka zaburzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  • zaparcia
  • nietrzymanie stolca
  • podejrzenie choroby Hirschsprunga
  • stan po operacji radykalnej choroby Hirschsprunga,
  • stan po operacjach na odbytnicy i odbycie (rekonstrukcja zarośniętego odbytu, kloaka, po rekonstrukcji zwieraczy itp.)

W trakcie badania ocenia się m. in. napięcie spoczynkowe w odbytnicy oraz kanale odbytu, długość kanału odbytu, napięcie spoczynkowe wewnętrznego i zewnętrznego zwieracza odbytu, podatność odbytnicy, obecność odruchu relaksacji zwieracza wewnętrznego oraz maksymalnego skurczu zwieracza zewnętrznego odbytu. Badanie wymaga współpracy pacjenta, wymaga wprowadzenia do odbytnicy sondy pomiarowej z balonem.