SIMVID

SIMVID

1. 05.04.00-00-0164/18-00 – Program wszechstronnego szkolenia w wideochirurgii (chirurgii minimalnego dostępu) w oparciu o zaawansowane techniki symulacji.

Oferujemy 2 rodzaje kursów: podstawowy i zaawansowany na najnowocześniejszych na świecie symulatorach. Pełna informacja o kursach, rekrutacja itp. dostępna pod linkiem:  https://nauka.czd.pl/osrodek-symulacji-chirurgii-maloinwazyjnej-u-dzieci/