Oddział Transplantacji Narządów – Dziecięce Centrum Transplantacji

Oddział Transplantacji Narządów – Dziecięce Centrum Transplantacji

Podstawowe informacje

Oddział Transplantacji Narządów jest częścią powstałego w 2016 roku Dziecięcego Centrum Transplantacji, w którego skład wchodzi jeszcze Oddział Intensywnej Terapii Transplantacyjnej (6 stanowisk) oraz Poradnia Chorób i Transplantacji Wątroby (administracyjnie należąca do Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii). W oddziale znajduje się 20 stanowisk dla pacjentów w  11 salach (9 sal 2-u łóżkowych, 2 izolatki jednostanowiskowe).  Przy wszystkich łóżkach pacjentów znajdują się rozkładane fotele dla rodzica/opiekuna dziecka, który może przebywać z dzieckiem 24 godziny na dobę. Ze względów lokalowych i epidemiologicznych przy dziecku nie powinien  przebywać w jednym czasie więcej niż jeden opiekun. Rodzice/opiekunowie mogą korzystać z przeznaczonej dla nich części socjalnej (łazienki oraz kuchenki i pralki).  Opiekę nad pacjentami prowadzi interdyscyplinarny zespół lekarski złożony ze specjalistów transplantologii klinicznej: chirurgów dziecięcych oraz pediatrów, gastroenterologów i hepatologów, tak aby zapewniona zawsze była pełna wielospecjalistyczna opieka.

Kierownik Oddziału:

prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anna Frelek

tel: +48 22 815 15 77

Kontakt

Lokalizacja: budynek L, niski parter

Sekretariat: Małgorzata Zygadło

tel: +48 22 815 13 48; fax: +48 22 815 15 75

Koordynator transplantacyjny: Ewa Danielewska

tel: +48 22 815 13 61

Adres e-mail: oddzial.transplantologia@ipczd.pl