Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej

Podstawowe informacje

W Oddziale Chirurgii Dziecięcej znajduje się 37 stanowisk dla pacjentów, w tym 20 w stanowisk z monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych. Oddział podzielony jest na trzy odcinki A i B z salami dwustanowiskowymi oraz  C – izolatki z pojedynczymi stanowiskami. Przy wszystkich łóżkach pacjentów znajdują się rozkładane fotele dla rodzica/opiekuna dziecka, który może przebywac z dzieckiem 24 godziny na dobę. Ze względów lokalowych i epidemiologicznych przy dziecku nie powinien  przebywać w jednym czasie więcej niż jeden opiekun. Rodzice/opiekunowie mogą korzystać z przeznaczonej dla nich łazienki oraz kuchenki jak również z schowków na bagaż. Trzymanie walizek, toreb itp. pod łóżkami chorych jest zabronione.  Opiekę nad pacjentami prowadzą kilkuosobowe zespoły lekarskie, tak aby zapewniona zawsze była ciągłość opieki w razie nieobecności poszczególnych lekarzy.

Kierownik Oddziału:

prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Grażyna Spieszko

tel: 22 815 13 64

e-mail: g.spieszko@ipczd.pl

Kontakt

Lokalizacja: budynek E, piętro IV, pokój 408

Sekretariat: Ewa Wojkowska, Ela Wojciechowska, Ewelina Witan

tel: +48 22 815 13 60; +48 22 815 14 48, 22 815 13 66

fax: +48 22 815 14 50

e-mail: oddzial.chirurgia@ipczd.pl