XVIII Sympozjum „INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII”

https://sympozjum-interdyscyplinarne-ptchd.pl/2021/

Zapraszamy do udziału w:

XVIII Sympozjum „INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII”

VIII KONFERENCJI  NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII

10-11 grudnia 2021 w Warszawie

Patronat merytoryczny:

Fundacja Wspieramy Rozwój IP-Centrum Zdrowia Dziecka

Patronat naukowy

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych

 

Organizatorzy Sympozjum:

Invest-Druk

Sans-Souci

Komitet Naukowy:    

              Przewodniczący:         Prof. dr hab. Piotr Kaliciński

                                                         Prof. dr hab. Teresa Jackowska           

                                                         Prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz

Członkowie:                  Dr hab. med. Hor Ismail

                                           Prof. dr hab. Janusz Książyk   

                                           Prof. dr hab. Przemysław Mańkowski

Dr n. med. Marek Stefanowicz

                                           Prof. dr hab. Marek Szymczak

                                           Dr n. med. Anna Wieteska-Klimczak

Komitet Organizacyjny:         

Prof. dr hab. Piotr Kaliciński

                                          Dr n. med. Dorota Broniszczak

                                         Dr hab. med. Hor Ismail

Dr n. med. Adam Kowalski

                                                         Dr n. med. Małgorzata Markiewicz-Kijewska

                                                        Prof. dr hab. Marek Szymczak

                                                        Ewa Wojkowska

                                                        Elżbieta Wojciechowska

                                                        Małgorzata Zygadło

Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel Boss,

Warszawa-Miedzeszyn, ul. Żwanowiecka 20 (lub online)

 
 
XVIII Sympozjum  „INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII”
 
10  grudNIA 2021

9.00 – 9.10        Otwarcie sympozjum – prof. Teresa Jackowska, prof. Piotr Kaliciński

9.10 – 11.00     Sesja I: Interdyscyplinarne problemy chirurgii dziecięcej i pediatrii –  prof. Teresa Jackowska, prof. Janusz Bohosiewicz

Wykłady:

  9.10 – 9.25      Współpraca z chirurgią dziecięcą w ocenie Konsultanta Krajowego ds. Pediatrii – najważniejsze obszary i problemy – prof. Teresa Jackowska, Warszawa

0,  9.25 – 9.40  Współpraca z pediatrią w ocenie Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Dziecięcej– najważniejsze obszary i problemy – prof.  Janusz Bohosiewicz, Katowice

  9.40 – 9.55     Choroby cywilizacyjne jako narastający problem dla pediatry i chirurga dziecięcego – prof. Artur Mazur, Rzeszów

  9.55 – 10.10    Rola chirurga  w  leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci – dr n. med. Katarzyna Bałaż

10.10 Prezentacje zgłoszonych prac:

11.00 – 11.25  Przerwa

11.25 – 13.25 Sesja II: Interdyscyplinarne problemy i współpraca w diagnostyce i leczeniu otyłości u dzieci – prof. Paweł Matusik,  dr n. med. Marek Stefanowicz

Wykłady:

11.25 – 11.45   Otyłość u dzieci jako istotny problem medyczny, organizacja i program leczenia w IPCZD – prof. Piotr Socha, Warszawa

11.45 – 12.00   Rola chirurgii w leczeniu otyłości patologicznej u dzieci – dr n. med. Marek Stefanowicz, Warszawa

12.00 – 12.20   Doświadczenia ośrodka śląskiego w funkcjonowaniu programu leczenia otyłości – prof. Paweł Matusik, Katowice

12.20 Prezentacje zgłoszonych prac:

13.00 – 14.00  Przerwa          

14.00 – 16.00  Sesja III: Interdyscyplinarne problemy i współpraca w diagnostyce i leczeniu przewlekłych chorób u dzieci – prof. Piotr Kaliciński,

Wykłady:

14.00 – 14.15   Niewydolność jelit jako problem interdyscyplinarny – prof. Janusz Książyk, Warszawa

14.15 – 14.30   Choroby wątroby jako problem interdyscyplinarny – prof. Anna Liberek, Gdańsk

14.30 – 14.45  Ostre uszkodzenie nerek wtórne do dysfunkcji innych narządów –  prof.

Dorota Drożdż, Kraków

14.45 – 15.05  Rola chirurga w leczeniu niewydolności narządowej u dzieci – dr n. med.

Dorota Broniszczak, Warszawa

15.05 Prezentacje zgłoszonych prac:

16.15– 16.35   Przerwa

16.35 – 18.35 Sesja IV:  Varia. Nowotwory, zakażenia, nowe technologie –  prof. Piotr Czauderna, prof. Bożenna Dembowska-Bagińska

Wykłady:

16.35 – 16.50  Zakażenia u dzieci z niedoborami odporności – współpraca pediatry z chirurgiem dziecięcym – prof. Krzysztof Kałwak, Wrocław

16.50 – 17.05   Nowotwory u dzieci w różnych zespołach chorobowych wrodzonych i

nabytych –  prof. Bernarda Kazanowska, Wrocław

17.05 – 17.20  Choroby rzadkie – miejsce na współpracę pediatry i chirurga dziecięcego – dr n. med. Dariusz Rokicki, Warszawa

17.20 – 17.35  Transplantacje narządów u dzieci z chorobą nowotworową i w chorobach rzadkich – prof. dr hab. Piotr Kaliciński

17.35 Prezentacje zgłoszonych prac:

18.35                 Zakończenie sympozjum – prof. Teresa Jackowska, prof. Piotr Kaliciński, prof. Janusz Bohosiewicz, prof. Przemysław Mańkowski

VIII KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRII

11 GRUDNIA 2021

9.00 – 9.10        Otwarcie konferencji–prof. J. Bohosiewicz, prof. Piotr Kaliciński, Przewodniczący Sekcji Rezydentów PTCHD

9.10 – 10.50      Sesja I. Tematyka dowolna. Prowadzący:

9.10 – 9.30        Wykład I: Psychologiczne problemy i interwencje u dziecka hospitalizowanego i operowanego – dr n. med. Anna Jakubowska

9.30 Prezentacja zgłoszonych prac (8 min + po każdym wystąpieniu 2 min dyskusji):

10.50 – 11.10  Przerwa

11.10 – 13.00  Sesja II. Tematyka dowolna. Prowadzący:

11.20 – 11.40  Wykład II: Choroby serca u pacjentów chirurgii dziecięcej – dr n. med. Małgorzata Żuk

11.40 Prezentacja zgłoszonych prac (8 min + po każdym wystąpieniu 2 min dyskusji):

13.00  – 14.00   Obiad

14.00 – 15.30  Sesja III. Tematyka dowolna. Prowadzący:

14.00 – 14.20  Wykład III: Współczesne postępowanie u dzieci po urazie oparzeniowym –

14.20 Prezentacja zgłoszonych prac (8 min + po każdym wystąpieniu 2 min dyskusji):

15.30   Wystąpienie Konsultanta Krajowego ds. chirurgii dziecięcej – prof. dr hab. med. Janusz Bohosiewicz

15.45 – 16.00  Zakończenie konferencji, nagrody– prof. Piotr Kaliciński, prof. Przemysław Mańkowski, Przewodniczący Sekcji Rezydentów PTCHD