Zjazdy sympozja

Zjazdy sympozja

1. Sympozjum interdyscyplinarne chirurgii dziecięcej

XVII Sympozjum INTERDYSCYPLINARNE „postępy w diagnostyce obrazowej i powikłania w chirurgii  dziecięcej”, 11 grudnia 2020

XVI Sympozjum INTERDYSCYPLINARNE „postępy w CHIRURGII DZIECIĘCEJ, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII OKOŁOOPERACYJNEJ”, 6 grudnia 2019

XV Sympozjum INTERDYSCYPLINARNE „postępy w CHIRURGII  I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ”,  7 grudnia 2018

XIV Sympozjum INTERDYSCYPLINARNE „postępy w CHIRURGII NOWORODKA”, 1 grudnia 2017

XIII Sympozjum INTERDYSCYPLINARNE „postepy w chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki u dzieci, 9 grudnia 2016

XII Sympozjum INTERDYSCYPLINARNE „postępy w CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ U DZIECI”, 18 grudnia 2015

XI SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB JELITA U DZIECI I W WIEKU DOROSŁYM”, WARSZAWA, 12 GRUDZIEŃ 2014

X Sympozjum INTERDYSCYPLINARNE „postępy w chirugii naczyń u dzieci”, 6-7 grudnia 2013, Warszawa

IX Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, 9-10 grudnia 2011, Warszawa

ViII Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, 10-11 grudzień  2010

VII Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, 13-15 grudnia 2009

VI Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, 13-16 grudnia 2008, Warszawa

V Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, 16-17  listopad 2007, Warszawa

IV Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, 3-4  listopad 2006, Warszawa

iii Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, 18-19 LISTOPAD 2005, WARSZAWA

ii Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, CK BOSS, Warszawa,  listopad 2004

I Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”, maj 2003, Warszawa

 

2. Konferencja naukowo szkoleniowa dla młodych lekarzy specjalizujących się w chirurgii dziecięcej

VIII KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ, 12 grudnia 2020, Warszawa

VII KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ, 7 grudnia 2019, Warszawa

VI KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ, 8 grudnia 2018, Warszawa

V KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ, 2 grudnia 2017, Warszawa

IV KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ, 10 grudnia 2016

III KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ,  19 grudnia 2015, Warszawa

II KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ, 13 grudnia 2014, Warszawa

I KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ, 12 grudnia 2013, Warszawa