Procedury wykonywane w oddziale

Procedury diagnostyczne i terapeutyczne

Przygotowanie dziecka bezpośrednio przed transplantacją

Hospitalizacja dziecka bezpośrednio po przeszczepieniu wątroby

Badanie wstępne potencjalnych żywych dawców narządów
Diagnostyka i leczenie limfoproliferacji i chłoniaków potransplantacyjnych, w tym monitorowanie EBV DNA metodą PCR
Diagnostyka i leczenie ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepionego narządu
Diagnostyka i leczenie powikłań infekcyjnych po przeszczepieniu narządu (zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe, pierwotniakowe)
Diagnostyka i leczenie powikłań nie-infekcyjnych po przeszczepieniu narządu (powikłania w zakresie dróg żółciowych, dróg moczowych, naczyniowe, metaboliczne, hematologiczne, onkologiczne  i inne)
Diagnostyka różnicowa dysfunkcji przeszczepu
Terapia przeciwciałami monoklonalnymi z powodu odrzucania przeszczepu, choroby limfoproliferacyjnej i z innych wskazań
Modyfikacja immunosupresji i diagnostyka działań niepożądanych leków immunosupresyjnych
Terapia przeciwciałami poliklonalnymi

Tromboliza zakrzepów naczyniowych

Badanie izotopowe wątroby, nerek

Badaania obrazowe TK, MRI

Procedury zabiegowe/operacyjne

Przezskórna biopsja wątroby

Otwarta biopsja wątroby, nerki

Biopsja węzłów chłonnych, guza u dziecka po transplantacji narządów

Cholangiografia śródoperacyjna

Rewizja zespolenia żółciowego, cholangiografia operacyjna

Dializa otrzewnowa (założenie cewnika Tenckhoffa)
Założenie, rewizja, wymiana długotrwałych centralnych dostępów dożylnych (cewnik Groshonga, Broviaca, vascuport, permcath)
Rewizja naczyń przeszczepu
Op Brickera – zastąpienie pęcherza moczowego wyizolowaną pętlą jelita cienkiego
Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej, w bliźnie pooperacyjnej
Wycięcie tętniaka rzekomego
Splenektomia – usunięcie śledziony
Tracheostomia
Operacyjne wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/wątrobowego
Zamknięcie przetoki żółciowej
Wyprowadzenie zewnętrznej przetoki żółciowej, inne operacje dróg żółciowych

Rewizja przeszczepionej nerki

Rewizja przeszczepionej wątroby

Zespolenie antyrefluksowe moczowodu nerki przeszczepionej z pęcherzem
Zespolenie pęcherzyka żółciowego z pętlą Y- Roux jelita cienkiego
Zespolenie przewodu wątrobowego wsp. z pętlą Y- Roux z jelita czczego

Embolektomia/trombectomia

Nefrektomia własnej nerki

Graftektomia – usunięcie przeszczepionej nerki
Hybrydowe (przez minilaparotomię) poszerzanie żyły wrotnej
Laparotomia zwiadowcza
Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody – inne
Opanowanie krwotoku (opanowanie krwotoku pooperacyjnego-inne)
Operacje wątroby inne
Operacje dróg żółciowych – inne
Plikacja przepony
Pobranie nerki od zmarłego dawcy
Pobranie wątroby od zmarlego dawcy
Przeszczepienie jelita
Przeszczepienie nerki od zmarłego dawcy
Przeszczepienie nerki od żywego dawcy
Przeszczepienie wątroby od zmarłego dawcy
Przeszczepienie wątroby od żywego dawcy

Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci

Przezskórne przezwątrobowe poszerzanie balonowe dróg żółciowych

Przezskórne przezwątrobowe wprowadzanie stentów do dróg zółciowych

Relaparotomia przez ranę pooperacyjną, np. w celu opanowania krwotoku
Rewizja po zabiegach naczyniowych (np. usunięcie zakrzepu z tętnicy wątrobowej przeszczepionej wątroby)
Śródbrzuszne zespolenie żylne
Torakoskopia – otwarcie klatki piersiowej zwiadowcze, zaopatrzenie chłonkotoku, pleurodeza
Torakoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki płuca
Wytworzenie połączenia zaotrzewnowej torbieli limfatycznej z otrzewną-operacja limfocela po Tx nerki przez dostęp zaotrzewnowy lub laparoskopowy
Założenie cewnika czasowego do dializy otrzewnowej
Procedury endoskopowe i przeznaczyniowe
Częściowa embolizacja śledziony
Endoskopowe poszerzanie dróg żółciowych
Endoskopowe wprowadzanie stentów do dróg żółciowych
Gastroduodenoskopia
Kolonoskopia
Opaskowanie żylaków przełyku
Przeznaczyniowe wprowadzanie stentów do naczyń żylnych i tętniczych
Przezskórne przeznaczyniowe balonowe poszerzanie naczyń żylnych i tętniczych
Przezwątrobowe poszerzanie naczyń układu wrotnego

 

Procedury inne

Dializa albuminowa
Hemodializa/hemodiafiltracja
Plazmafereza