Zakres działalności

W Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów wykonywane są transplantacje wątroby i transplantacje nerek u dzieci, a także przeszczepienia wielonarządowe (wątroba + nerka, wątroba+jelito).

Wykonujemy wszystkie możliwe warianty chirurgiczne przeszczepienia wątroby, zarówno od dawców żywych jak i zmarłych, przeszczepienia fragmentu wątroby. Pacjenci bezpośrednio po transplantacji wątroby przebywają przez kilka dni w OIT a następnie w Oddziale Transplantacji Narządów, jak również dzieci wymagające hospitalizacji w każdym czasie po transplantacji. Dotyczy to pacjentów hospitalizowanych zarówno z  przyczyn chirurgicznych jak i nie-chirurgicznych (np. zakażenie, odrzucanie itp.) aż do czasu przekazania ich pod opiekę do ośrodka dla dorosłych gdy osiągną wiek 18 lat.

Wykonujemy również wszystkie rodzaje przeszczepień nerki: od żywego dawcy, od zmarłego dawcy, z odprowadzeniem moczu do własnego pęcherza, do pęcherza augmentowanego,  z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu do zbiornika jelitowego sposobem Brickera. Dzieci po transplantacji nerki po pobycie w OIT przekazywane są do Kliniki Nefrologii i tam zespół Kliniki Chirurgii konsultuje ich leczenie po transplantacyjne w zakresie problemów chirurgicznych. Dzieci z odległymi problemami po Tx nerki wymagające leczenia chirurgicznego przyjmowane są najczęściej do Oddziału Transplantacji Narządów.