Przygotowanie dziecka do badania manometrycznego

Przygotowanie dziecka do badania manometrycznego

Manometria jelita grubego, odbytnicy i odbytu

  1. Dwa dni i jeden dzień przed badaniem wlewka doodbytnicza
  • dzieci małe poniżej 2 roku życia 30-50 ml soli fizjologicznej lub wody przegotowanej;
  • dzieci pomiędzy 2 a 5 rokiem życia 100-150 ml (½ gotowej wlewki Rectanal lub Enema uzupełnionej tą samą ilością wody przegotowanej);
  • dzieci powyżej 10 roku życia Rectanal lub Enema (gotowe do zakupienia w aptece)
  1. Do samego badania (bez znieczulenia) – dziecko nie musi być na czczo, u małych dzieci wskazane zabranie np. mleka, herbaty, wody itp.

Manometria przełyku

  • 6 godzin przed badaniem dziecko pozostaje na czczo (bezwzględny zakaz spożycia: woda, lizak, guma do żucia itp.)
  • przygotować płyny obojętne (woda niegazowana, herbata) do podania w czasie badania

Jeżeli dziecko jest chore koniecznie należy skontaktować się z sekretariatem Poradni Chirurgicznej IPCZD 22 815 75 61 w celu zmiany terminu badania.