Przygotowanie dziecka do operacji w trybie jednodniowym OCHA

Zasady podaży doustnej dla dzieci pozostających na czczo przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym:

  • Karmienie (wszystkie rodzaje pokarmów do 6 godz.  przed znieczuleniem,
  • Mleko matki do 4 godz. przed znieczuleniem,
  • Pojenie (woda) do 2 godz. przed znieczuleniem – 5ml/kg masy ciała, maksymalnie 150ml u dzieci starszych.

Rodzice dzieci do zabiegów w jamie ustnej (wędzidełka, mucocele), na okres pooperacyjny powinni zaopatrzyć się w Tantum Verde.

Rodzice powinni zaopatrzyć się w leki przeciwbólowe na okres po operacji, np. paracetamol.

Jeżeli dziecko ma lub przebyło w czasie  infekcję (katar, zapalenie gardła, ucha, zapalenie oskrzeli, płuc, biegunka infekcyjna itp.)  w okresie do 2 tygodni od planowanego zabiegu w znieczuleniu ogólnym, otrzymywało antybiotyk itp. koniecznie należy skontaktować się z sekretariatem Ośrodka Chirurgii Ambulatoryjnej IPCZD 22 815 75 61 w godz. 8:00 – 15:35 w celu przełożenia terminu operacji.