Marek Szymczak

Marek Szymczak

Specjalista chirurgii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej
Email :
m.szymczak@ipczd.pl

Informacje

tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor Instytutu

Jednostka organizacyjna: Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

OrcID No: 0000-0001-6852-8424

Krótka biografia:

 • specjalista chirurgii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej
 • zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • członek grupy roboczej „Education and Training” w ramach Pediatrycznej Referencyjnej Sieci Szpitali Pediatrycznych (European Reference Network for Paediatric Transplantation)
 • autor 106 pełnotekstowych publikacji, w tym 24 z IF, autor 7 rozdziałów w podręcznikach

Inne kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe:

 • dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Menadżerskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 • dyplom Europejskiej Specjalizacji z Chirurgii Dziecięcej, wydany przez The European Board in Pediatric Surgery.
 • dyplom ukończenia Kursu Żywienia Poza i Dojelitowego – The Third European Post Graduate Intensive Course ESPEN
 • dyplom ukończenia Kursu Laparoskopii – Advanced Course in Laparoscopic Digestive Surgery, Strasbourg, Francja.
 • uczestnictwo w programie przeszczepiania narządów w tym w pierwszym udanym przeszczepieniu wątroby, wielonarządowym wątroby i jelita, wątroby i nerki w Polsce

Zainteresowania badawcze:

 • chirurgia transplantacji wątroby i nerki
 • przeszczepienie wątroby w ostrej niewydolności wątroby
 • problemy związane z chirurgią przełyku a w szczególności z metodami jego rekonstrukcji